Girls Varsity Basketball · 2015 LADY DAWGS VS ALVARADO